ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – DOM ZAKONNY

„Ziemia moja ojczysta, to ziemia, na której Bóg przeznaczył, aby się myśl Jego w dziele narodu mego ziściła;  zadanie narodu spełniło;  to miejsce przyjścia na świat i miejsce pracy ojców i praojców moich. Ziemia więc ojczysta wszechstronnie dla nas jest święta.”

„Zgromadzenia naszego celem z wyraźnej woli Bożej: praca dla ludzi. Dusze to siejba Boża, to perły Krwi Chrystusowej. Pracować nad wydostaniem pereł, czy to, aby na dnie morza bezużytecznie nie pozostały, czy by na próżność świata obrócone nie były (… ) jest przedmiotem, zadaniem życia naszego.”

bł. Marcelina Darowska

glowna_01.jpg