Część parku zajmują  zabytkowe katakumby – miejsce pochówku zmarłych  sióstr. Zostały wybudowane w 1877 r.