Bł.  Siostra Maria Ewa

Bł. Siostra Maria Marta

Błogosławiona   s. M. Marta od Jezusa  -  Kazimiera Wołowska   1897 – 1942

Siostra  Marta  od  Jezusa  urodziła się 12 X 1879 r. w Lublinie, w wielodzietnej rodzinie, która dała jej zarówno podstawy wiary, jak i miłości do Boga i Ojczyzny. W 1900 r. wstąpiła do zgromadzenia sióstr niepokalanek w Jazłowcu. Profesję  wieczystą  złożyła 3 VII 1909 r.  Od 1919 r.  była przełożoną najtrudniejszych placówek na wschodzie  Polski. Tam rozwinęła działalność apostolską, charytatywną i ekumeniczną. W niezwykle trudnych warunkach otworzyła w Maciejowie ( Wołyń ) sierocieniec dla dzieci polskich, ukraińskich  i rosyjskich  różnych wyznań. W 1932- 1933 r.  była przełożoną w Jarosławiu, od 1939 r. w Słonimie  (Białoruś ), gdzie mimo terroru okupacji radzieckiej, a potem niemieckiej zorganizowała tajne nauczanie i słała pomoc dla partyzantów, więźniów i Żydów. Wiedziała, że za to grozi kara śmierci, że gestapo ją śledzi. Mówiła: „My musimy być gotowe na męczeństwo.” 18 XII 1942 r. s. Marta, s. Ewa Noiszewska i ks. A. Stark- jezuita zostali aresztowani. Na dziedzińcu więziennym całą noc modlili się z ludźmi, a o świcie 19 XII wszyscy zginęli w masowej egzekucji na przedmieściu Słonimia.

 

Jeden ze świadków opowiedział, że  s. Marta, leżąc  już w dole mogiły podniosła jeszcze rękę do góry trzymając krzyż. Beatyfikacji dokonał Ojciec Święty Jan Paweł  II w Warszawie 13 VI 1999 r.

Błogosławiona  s. M. Ewa  od  Opatrzności - Bogumiła Noiszewska 1885-1942

Siostra Ewa od Opatrzności, urodziła się 11 VI 1885 r., w Osaniszkach (woj.  wileńskie). Studia  medyczne ukończyła w Petersburgu.  Do zgromadzenia sióstr niepokalanek wstąpiła  w 1919 r. Ks. bp Z. Łoziński tak o niej napisał: „ Na  prośbę, abym dał świadectwo moralności p. Bogumile  Noiszewskiej (…) Mogę dać krótką odpowiedź, że jest to czyste złoto”. Życie zakonne  s. Ewy wypełniała cicha, pokorna praca wychowawczyni i nauczycielki oraz lekarza szkolnego. Jedna z jej wychowanek napisała: „Nigdy nie modliłam się za nią (…). Modlę się do niej. Mam głębokie przekonanie, że s. Ewa jest święta”. Druga wojna światowa zastała siostrę w Słonimie ( Białoruś), który przeszedł przez okupację sowiecką i niemiecką. Siostra z żarliwością  apostolską pracowała jako lekarz szpitala, gdzie ukrywała partyzantów i Żydów. Wiedziała, że była śledziona przez gestapo, ale nie zrezygnowała z niesienia pomocy prześladowanym. 18 XII 1942 r. została aresztowana, a następnego dnia rozstrzelana w masowej egzekucji na  przedmieściu  Słonimia. W dniu profesji wieczystej 16 VII 1927 r. tak napisała: „Naucz mnie zgadywać myśli Twoje i  pomóż  w zbawianiu ludu Twego przez życie ukryte i śmierć męczeńską. Amen.” Zespołowy proces beatyfikacyjny , do którego została włączona  s. Ewa został przeprowadzony w latach 1992 – 1999. Beatyfikacji dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II  w Warszawie 13 VI 1999r.