Zarys dziejów

   Na wstępie kilka dat. W dniach 5 – 7 lipca 1910 roku na zjeździe byłych wychowanek niepokalańskich w Jazłowcu - z inicjatywy Michaliny z Łukaszewiczów Dobrowolskiej (matki późniejszej przełożonej generalnej s. Zenony),  z aprobatą i w obecności Matki Marceliny  Darowskiej, powstał  Związek byłych  uczennic sióstr niepokalanek. Działalność Związku zakrojona na szeroką skalę obejmowała dziedziny: wychowawczą, religijną, charytatywno - społeczną oraz patriotyczną.
W roku 1926r. na zjeździe w Jarosławiu został zatwierdzony oficjalny statut Związku, który otrzymał nazwę. „ Zjednoczenie Koleżeńskie Jazłowieckie”. Ostatni zjazd miał miejsce 21-24.VI 1937r. W tym czasie Zjednoczenie liczyło 548 osób zrzeszonych w 7 kołach (lwowskie z siedzibą w Rawie Ruskiej ,warszawskie z Kołem Młodych, krakowskie, wileńskie, poznańskie, wołyńskie,  sanockie). Okres wojenny  oraz następne dekady lat uniemożliwiły wszelką aktywność tego  rodzaju stowarzyszeń.  Po  ponad   półwiecznej  przerwie, na zjeździe byłych  wychowanek   w Częstochowie (9.IV.1988r) przełożona generalna Zgromadzenia, matka Anuncjata  poddała myśl  wznowienia  Zjednoczenia  w ramach „Ruchu Niepokalańskiego”.

 

Panie ze szkół sióstr niepokalańskich w Jarosławiu      

Już w październiku 1988r. grupa warszawska podjęła inicjatywę utworzenia Fundacji Matki Marceliny Darowskiej, zarejestrowanej oficjalnie we wrześniu 1989r. W dniach 15 – 16 IX 1990 r. na walnym zjeździe w Szymanowie  ukonstytuowało się Koleżeńskie Zjednoczenie Jałowieckie i otrzymało swój statut.