Po prawej stronie  mieści się   szkoła  podstawowa, po  lewej  gimnazjum

 

Siostra   Maria  Anastazja – dyrektorka  szkół

Obecnie uczy się w naszych szkołach około 250 uczniów. Klasy  są koedukacyjne. Młodzież  pochodzi z Jarosławia i okolicznych miejscowości. W związku z reformą szkolnictwa, po likwidacji gimnazjów, będziemy kontynuować pracę naukowo – wychowawczą w szkole podstawowej i w grupach  przedszkolnych.

 

  Uczniowie chętnie biorą udział w spektaklach słowno - muzycznych i rozgrywkach sportowych.

   

 


 

Plac Zabaw

Dla najmłodszych uczniów jest dostępny bogato wyposażony plac zabaw. Który pozwala uczniom rozwijać swoje talenty i sprawia dużo radości podczas zabawy.