Pod koniec lipca rozpoczęłyśmy prace remontowe w naszej kaplicy, będą trały przez dłuższy czas.

W  związku z tym modlimy się w małej kapliczce przygotowanej w parlatorium na potrzeby naszej wspólnoty. Czasem korzystają z niej mieszkańcy Jarosławia.

Obecnie ks. Kaplan jest na urlopie, w jego zastępstwie funkcje liturgiczne sprawuje wyświecony w tym roku kapłan - ks. Michał Kłopot. Mieszka w pobliżu Jarosławia, co ułatwia mu kontakt z rodziną.

Zdjęcia z obecnej kaplicy