W konkursie wzięli udział uczniowie z różnych szkół  podstawowych od najmłodszych do najstarszych.  Wszyscy śpiewali Maryii oczekującej Dzieciątka.