Zdjęcia ścian, sufitów, stolarki drzwiowej, posadzki , schodów i podłogi w pomieszczeniach klasztoru sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jarosławiu po konserwacji.
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA MSWiA - FUNDUSZ KOŚCIELNY