OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie zapytania cenowego

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Dom Zakonny, 37-500 Jarosław, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:

„ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU POPRZEZ WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO”

Zamówienie jest realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zapytanie ofertowe wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami, dokumentacja projektowa, kosztorys ofertowy, przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) dostępne są na stronie internetowej klasztoru: klasztor.niepokalanki.edu.pl
Składanie ofert:
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zgromadzenia:

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Głęboka 1, 37-500 Jarosław.
Termin składania ofert:
Do dnia 17 czerwca 2024 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert:
17 czerwca 2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia:
Prace muszą zostać zakończone w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczęcie robót powinno nastąpić nie później niż 7 dni po przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu z oferentami:
Siostra Monika Grabiec
Tel: +48 513 371 872
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zaproszenie do składania ofert zatwierdziła:
Siostra Renata Kosacka – Przełożona Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Informacja z Otwarcia Ofert 17.06.2024

Wyjaśnienie ZO z dnia 13.06.24 r.